Zieleń to życie, zabytki to przyszłość

Na dziedzińcu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków otwarto wystawę Zieleń a Zabytki. Wskazuje na konieczność wprowadzania zieleni do przestrzeni miejskich również tych, znajdujących się pod opieką konserwatorską. Prezentuje dobre praktyki związane z tym zagadnieniem w Warszawie i na Mazowszu.
Klimat, zieleń i zabytki mogą tworzyć synergię i wspólnie się komponować. Mówił o tym podczas otwarcia wydarzenia prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. - Zmiany klimatu to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej ludzkości. Przestrzeń publiczna miast i miasteczek musi odpowiadać potrzebom społecznym. Dotychczasowe realizacje w przestrzeniach publicznych, określane błędnie jako programy rewitalizacyjne, spełniały głównie potrzeby infrastruktury. Były nastawiane na szybki efekt. Wyznacznikiem zmian i potrzeb przestrzeni miejskiej staje się zieleń, jako element podnoszący jego estetykę, oczyszczający powietrze, obniżający temperaturę powietrza w czasie upałów i wchłaniający wodę z opadów, dający schronienie i relaks. Zrównoważony sposób decydowania o wyglądzie przestrzeni miejskich wymaga brania pod uwagę tych aspektów i zarządzania nią w sposób interdyscyplinarny. Wszechobecna betonoza skłania ku refleksji dotyczącej szybko idących zmian klimatycznych, którym należy zacząć szybko zapobiegać. Zieleń to życie a zabytki to nasza przyszłość – mówił prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Zieleń odgrywa ważne znaczenie w polityce konserwatorskiej. Zwracała na to uwagę dr Katarzyna Pałubska, dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Nasze ministerstwo zawsze wspiera kwestie zieleni zabytkowej. Elementy komponowane zawsze były chronione pod kątem konserwatorskim. Temat ten powinien być kontynuowany. Mamy wytyczne dotyczące postępowania i ochrony zieleni zabytkowej i szacunku dla tych elementów – mówiła.
W przestrzeniach miejskich zieleń odgrywa ważną rolę. Akcentowała to zastępca prezydenta miasta Warszawy Renata Kaznowska. W tym kontekście wspominała m.in. o przebudowie ulicy Chmielnej. – Dzisiejsza wystawa to skromny akcent tego co już się dzieje i będzie działo w przyszłości. Zieleń w mieście to warunek przetrwania. Zmiany klimatyczne, które postępują pokazują nam, że to co ważne w każdym obszarze trzeba analizować. Jeszcze niedawno wydawało się, że nie da się pogodzić dwóch ważnych obszarów dbałości o zabytki i zieleń. Dzisiaj pokazujemy to wspólnymi realizacjami. Przykładem jest ulica Chmielna. Bardzo się cieszę, że tam pojawi się zieleń – zaznaczała.
Obecny również na wydarzeniu burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens przekonywał, że wprowadzanie zmian w przestrzeniach miejskich wymaga współpracy. - Pogodzenie roli i pracy konserwatorów zabytków z potrzebami mieszkańców jest bardzo trudne. Trzeba rozmowy i pełnego zrozumienia – mówił.
Prezentowane na wystawie dobre praktyki odnoszą się m.in. do ulicy Chmielnej, Placu Trzech Krzyży, Żoliborza w Warszawie, rynków w Zakorczynie, Piasecznie, Wyszogrodzie, pl. Jana Pawła II w Ciechanowie czy centrum w Jabłonnej Lackiej. Wystawa czynna będzie do połowy kwietnia przy ulicy Nowy Świat 18/20.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g