Dotacje dla zabytków

Prawie 17 milionów złotych przekaże Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

O dofinansowanie ubiegało się ponad 300 wniosków. Wsparciem objętych zostało 157. Blisko 30 z nich znajduje się w Warszawie. – Każdy z nich został poddany drobiazgowej ocenie pod względem artystycznym, naukowym i historycznym. Pierwszeństwo w pozyskaniu środków miały obiekty najbardziej zagrożone – informuje prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Prace przywracające piękno zabytkom mają być przeprowadzone od kwietnia do października.

Wyniki naboru na dofinansowanie:
[PLIK PDF] Dotacje MWKZ 2023 - ogłoszenie wyników.pdf

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g