Figura Madonny z Dzieciątkiem w rejestrze zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki wpisał do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego figurę Madonny z Dzieciątkiem autorstwa Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej wraz z cokołem. Zlokalizowana jest na terenie podwórza wewnętrznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Szare Domy" w Warszawie, pomiędzy ul. Łowicką 51, Fałata 2 i Narbutta 82.
Figura została wykonana w 1943 r. Na licu cokołu przymocowana jest kamienna tabliczka z rytą inskrypcją, pisaną majuskułą: „Pod Twoją Obronę / Uciekamy Się /19 X 1943 R". Z boku, z lewej strony, znajduje się tablica informacyjna z 1993 r.:,Figurę Matki Boskiej wykonała / Zofia Trzcińska-Kamińska / 1890-1977 / Rzeźbę poświęcił / O. Edward Kosibowicz S.J. / Zamordowany 2.Viii.1944”.
Autorką figura była mieszkająca w Warszawie rzeźbiarka – Zofia Trzcińska-Kamińska. Została zamówiona przez mieszkańców osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (obecnie Spółdzielni Mieszkaniowej „Szare Domy") w 1943 r. Kompozycja posągu utrzymana jest w stylistyce modernistycznej, wpisującej się w architekturę powstałej w latach 30. XX wieku kolonii mieszkaniowej. Statua stanowi artystyczną kontynuację motywu Matki Boskiej Akademickiej - kamiennej rzeźby znajdującej się na dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej wykonanej przez artystkę ok. 1938 r.
Figura jest charakterystyczna dla twórczości Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej. Posiada niezaprzeczalne wartości artystyczne. Łączą się z nią także wartości naukowe, wynikające z możliwości pogłębienia studiów nad twórczością artystyczną rzeźbiarki z okresu II wojny światowej, szczególnie, w świetle tego, że w 1939 r. i podczas Powstania Warszawskiego straciła większość swoich rzeźb w związku z kolejnymi pożarami.
Posiada również wartość historyczną, jako przedmiot kultu i przejaw religijności rozwijającej się w Warszawie w latach okupacji. Kapliczka zarazem stanowi element związany z dziejami kolonii dawnej Spółdzielni Mieszkaniowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, a także dzielnicy Mokotów. Wysoka wartość artystyczna i historyczna figury stawiają ją w szeregu cennych realizacji sztuki sakralnej lat 40. XX w. w przestrzeni miejskiej.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g