Ze społecznikami o zabytkach

Wczoraj odbyło się spotkanie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prof. Jakuba Lewickiego z warszawskimi społecznymi opiekunami zabytków. W bardzo dobrej atmosferze i do późnych godzin wieczornych, przedyskutowano aktualne problemy Społecznych Opiekunów Zabytków.

Społecznicy przedstawili wypracowany przez siebie kodeks etyczny społecznych opiekunów zabytków. Omówiono także aktualne problemy ochrony zabytków w Warszawie. Rozmawiano o sytuacji związanej z postulatami ochrony Hotelu Sobieski. Społecznicy zaproponowali dalszy tryb postępowania w tej sprawie.

Poruszono też sprawę ochrony Muranowa Południowego i także zaproponowano dalszy tryb postępowania w tej sprawie. Zwrócono uwagę, że teren obecnie jest w pełni chroniony i znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i należy prowadzić kampanię informującą o tym. Zgłoszono postulat zorganizowania szkoleń dla społecznych opiekunów zabytków i zorganizowania bazy danych Społecznych Opiekunów Zabytków.

- Dziękuję za wszystkie uwagi i propozycje. Dziękuję organizacji Społeczni Opiekunowie Zabytków - Warszawa, za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania. Dziękuję także za zaangażowanie, czas i troskę o zabytki społecznych opiekunów. Nie ma przyszłości bez zabytków – powiedział po spotkaniu prof.

Ustalono, że spotkania mają odbywać się cyklicznie. Kolejne planowane jest w ciągu miesiąca.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g