Razem w służbie dla zabytków

Wczoraj odbyło się spotkanie społeczników z prof. Jakubem Lewicki Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Uczestniczyli w nim: Anna Datkowska – Stowarzyszenie „Kolekcjonerzy Czasu”, Jerzy Tarłowski – Stowarzyszenie Kolonia Praussa, Grzegorz Niemczyk – Stowarzyszenie „Kamień i co”, Tomasz Markiewicz, Janusz Sujecki – Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”, Monika Wesołowska – „Z Pragą za pan brat”, Krzysztof Michalski – Stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi”, Jakub Czajkowski – Stowarzyszenie „Miasto jest nasze” Piotr Stryczyński – kierownik Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Rozmowy odbyły się w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Prof. Lewicki zadeklarował chęć zacieśnienia współpracy z organizacjami społecznymi. Ich przedstawiciele bardzo akcentowali konieczność uregulowania statusu Społecznego Opiekuna Zabytków. Wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone Społecznym Opiekunom Zabytków. Omówiono także inne aktualne sprawy związane z zabytkami.

- Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w ochronę zabytków i za pomoc w pracy konserwatorskiej. Bądźmy razem w służbie dla zabytków - mówi prof. Lewicki.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g