Toruńskie Targi Konserwatorskie, 18.10.2009 r.

W dniach 15 – 17 października 2009 r. w Toruniu odbyły się XIV Targi Konserwatorskie, XII Forum Konserwatorów Zabytków o raz VI Targi Kościoły. W spotkaniach uczestniczyła Wojewódzka Konserwator Zabytków Barbara Jezierska oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Targi w Toruniu to największe  i najważniejsze tego typu wydarzenie w Polsce. Odbiorcami targów są specjaliści związani zawodowo z ochroną  i konserwacją zabytków, a także zajmujących się wyposażeniem obiektów sakralnych.
Pierwszy dzień forum Konserwatorów, to warsztaty poświęcone problematyce zachowania oryginału i jego granic w przestrzeni urbanistycznej na przykładach toruńskich dzieł sztuki z dziedziny malarstwa, rzeźby, czy kamienia.
Przez dwa następne dni uczestnicy Targów zapoznali się z pojęciem oryginału w ochronie zabytków w ujęciu doktrynalnym oraz definicją autentyzmu w miejskim, wiejskim i industrialnym krajobrazie kulturowym.

Monika Dziekan
Rzecznik prasowy MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g