Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla prof. Lewickiego

Zakończył się Kongres Niepodległa, podczas którego podsumowano działania związane z przygotowaniem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Podczas Kongresu osoby zaangażowane w przygotowanie i organizację obchodów zostały odznaczone Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez Prezydenta RP Andrzej Dudę. Wśród nich znalazł się prof. Jakub Lewicki Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Prof. Jakub Lewicki MWKZ aktywnie uczestniczył w przygotowaniu jubileuszu 100-lecia niepodległości. Z jego inicjatywy została opracowana i wydana publikacja Sto zabytków na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę prezentująca 100 budowli z okresu 20-lecia międzywojennego na terenie Mazowsza, która stanowiła najważniejszy wkład Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w obchody 100-lecia niepodległości.
Jakub Lewicki był inicjatorem i aktywnie działał na rzecz uznania za Pomnik Historii gmachu dawnego MWRiOP, obecnej siedziby Ministerstwa Nauki, co nastąpiło w dniu 29 czerwca 2022. Budynek zachwyca swoimi zachowanymi wnętrzami, jak i bogatym wystrojem w stylu art deco. Ponadto MWKZ działał na rzecz uznania za Pomnik Historii Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (uznany za Pomnik Historii 13 sierpnia 2020).
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości to polskie pamiątkowe państwowe odznaczenie cywilne ustanowione 15 czerwca 2018 r. jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.
(fot. J. Kowalski).
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g