Wstrzymanie prac na placu Zbawiciela

W podcieniach placu Zbawiciela doszło do nielegalnej zabudowy. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał prowadzone prace w trybie natychmiastowej wykonalności. O samowoli budowalnej poinformował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto urząd wszczął postępowanie o wymierzeniu kary za prowadzenie prac bez wymaganego pozwolenia konserwatorskiego. Kara administracyjna może wynieść do pół miliona złotych. Ponadto MWKZ wszczął postepowanie kontrolne, które może zakończyć się nakazem przywrócenia zabytków do stanu pierwotnego.

W dwóch ostatnich dniach miejsce w wraz z policjantami wizytowali pracownicy urzędu. Stwierdzili, że w podcieniu kamienicy od strony ul. Mokotowskiej dokonano, prowadzonej bez pozwolenia, zabudowy przy użyciu płyt z przeszkleniem.

Jednocześnie MWKZ zawiadomił organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. uszkodzenia zabytku.

W 2019 roku MWKZ wydał nakaz rozbiórki pawilonu. W listopadzie podczas kontroli stwierdzono jej usunięcie po przeprowadzeniu skutecznego postepowania egzekucyjnego.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g