Komunikat prof. Jakuba Lewickiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zwróciłem się z prośbą i apelem do księdza proboszcza parafii pw. św. Augustyna na warszawskim Muranowie o wycofanie projektu inwestycji budynku przy ul. Nowolipki. Uważam, że działania inwestycyjne w tym rejonie powinny być poprzedzone porozumieniem społeczności lokalnej, które rozwieją wszelkie wątpliwości. W takich przypadkach rozmowa wszystkich stron zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Warto tutaj wykorzystać doświadczenia mediatorów, co deklaruję.
  Wczoraj ksiądz proboszcz parafii pw. św. Augustyna na warszawskim Muranowie wycofał projekt inwestycji budynku przy ul. Nowolipki, który nie będzie dalej procedowany.
  Dziękuję za tę decyzję i zrozumienie. Dla mnie świadczy o dobrej woli i chęci dialogu.
  Wspomniany teren należy do układu urbanistycznego znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Zgodnie z przepisami, wieloletnią praktyką i orzecznictwem sądowym nie zakazuje to dokonywania zmian, szczególnie gdy nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a tak jest w przypadku okolic muranowskiej parafii. Każda nieuzasadniona odmowa zabudowy zostanie uchylona na drodze sądowej. Dlatego też konieczna jest rozmowa i dialog związany z planowaną inwestycją w tym rejonie.
   
prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g