OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Na podstawie Art. 84., Art. 87. ust. 1. oraz Art. 88. ust. 2. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022, poz. 840), Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina o ciążącym na każdej jednostce organizacyjnej posiadającej zabytki oraz jednostkach administracji odpowiednich stopni, obowiązku opracowania i aktualizacji Planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Terminy zostały określone w § 7. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153). Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie (https://www.mwkz.pl/plan-ochrony-zabytkow) znajdują się szczegółowe informacje dot. zasad procedowania oraz wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do opracowania wspomnianych planów.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g