Konserwacja i remont elewacji Katedry Metropolitarnej

Przy wsparciu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, trwają prace przy warszawskiej Katedrze Metropolitalnej p.w. Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny.
Zakres prac zakłada konserwację detalu metaloplastycznego złoconego – krzyży złoconych oraz krzyży metalowych z podstawą kamienną. Podstawy krzyży na kopułach zostaną zdemontowane, oczyszczone i poddane dezynfekcji. Sklejone zostaną pęknięcia, zaś duże ubytki uzupełnione metodą flekowania. Uzupełnienie ubytków przeprowadzone będzie jedynie w zakresie konstrukcyjnym i technologicznym bez poddania estetyzacji.
Kolejny etap prac przewiduje remont elewacji. Pozostawione zostaną wszystkie obszary wypraw tynkarskich spełniające wymogi techniczne, które poddane będą zabiegom konserwatorskim. Fragmenty zniszczonego tynku zostaną usunięte. Cała powierzchnia ścian zostanie zagruntowana oraz scalona tynkiem powierzchniowym, cienkowarstwowym, na bazie wapna hydraulicznego, po czym ponownie zagruntowana i pomalowana.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g