Niekontrolowany rozrost miast, 06.10.2009 r.

Planowanie urbanistyczne ma kluczowe znaczenie dla kontroli rozrostu miast o tym i innych sprawach obradowali uczestnicy konferencji Światowy Dzień Habitatu, Światowy Dzień Architektury, która odbyła się wczoraj w SARPie. Uczestnikiem spotkania była Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Zgodnie z nowym raportem opublikowanym przez UN-Habitat „Planning Sustainable Cities:Global Report on Human Settlementes 2009 r.” nieokreślony rozrost miast to jedno z wyzwań, które stoją przed urbanistami i władzami lokalnymi. Autorzy raportu wskazują, że do grona kluczowych wyzwań stojących przed miastem w XXI wieku należą wyzwania socjoprzestrzenne, zwłaszcza nierówności społeczne i przestrzenne, np. rozrost miast.
Jedno z istotnych przesłań raportu głosi, że władze powinny częściej przyjmować centralną rolę w miastach, tak aby mogły kierować inicjatywami na rzecz rozwoju i zapewniać zaspokojenie podstawowych potrzeb. Nie ulega wątpliwości, że planowanie urbanistyczne ma do odegrania ważną rolę we wspieraniu władz, aby podołać wyzwaniom wieku urbanizacji.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g