Szkoła Letnia rozpoczęta!

Rozpoczęła się 8. Szkoła Letnia PKN ICOMOS. Uroczystego otwarcia dokonali: dr Jarosław Sellin, Generalny Konserwator Zabytków, prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków i prof. Bogusław Szmygin – prezes PKN ICOMOS.

W pierwszym dniu wydarzenia odbywającego się w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się wykłady: Polityka konserwatorska wobec presji inwestycyjnej dużych miast - dr Katarzyna Pałubska - dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, Problemy konserwatorskie miast z perspektywy służb konserwatorskich - prof. Jakub Lewicki - MWKZ, Zarządzanie miastami UNESCO w Polsce - prof. Bogusław Szmygin - PKN ICOMOS, Wydz. Budownictwa Politechniki Lubelskiej Hydrologiczne zagrożenia dla zabytków - dr hab. Monika Bogdanowska - zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wydz. Architektury Politechniki Krakowskiej, Społeczna opieka nad zabytkami w mieście - dr Michał Laszczkowski - Dyrektor NIKZ, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Przewidziano też dyskusje i prezentację wybranych problemów konserwatorskich Warszawy.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g