Była kontrola. Jest grzywna

Grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych nałożył Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na właściciela drewnianego dworu położonego przy ul. Łączyny 53 w Warszawie.

Mimo wezwań i wcześniejszych decyzji nie wykonał wszystkich prac konserwatorskich i robót budowlanych, które miały zapobiec niszczeniu zabytku. Stwierdzono to na podstawie ostatniej kontroli przeprowadzonej 18 maja.

Przypomnijmy, że dworek od 1965 roku wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Ma ważne związki z polską kulturą. W XIX wieku jego właścicielem był Fryderyk Skarbek. Do jego matki należała wieś Żelazowa Wola, w której urodził się Fryderyk Chopin. Skarbek został jego ojcem chrzestnym.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g