KONKURS OTWARTY 2022 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057, ze zm.)

Zakończenie naboru: 25.02.2022 r.

Termin realizacji zadania: 30.09.2022 r.

Prosimy o składanie kompletnych wniosków wraz z załącznikami.


1. Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w WUOZ
Plik do pobrania

2. Oferta realizacji zadania publicznego - wzor
Plik do pobrania

3. Ogłoszenie o naborze do komisji
Plik do pobrania

4. Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia
Plik do pobrania

5. Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia 2
Plik do pobrania

6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu
Plik do pobrania

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g