III Konwent konserwatorski, 18.09.2009 r.

W dniach 17-18.09.2009 r. na Świętym Krzyżu odbył się III Konwent Konserwatorski, na którym była obecna również Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Podczas konwentu Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków obradowali  na tematy związane z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Szczególnie istotne jest wprowadzenie krajowego programu ochrony zabytków oraz państwowej strategii, priorytetów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami, a także wzmocnienie roli Generalnego Konserwatora Zabytków. 
Konserwatorzy apelowali o zwiększenie liczby ośrodków i osób, które mogą wydawać opinie o wywozie zabytków.
Permanentne niedoinwestowanie służb konserwatorskich oraz braki kadrowe powodują, że nadal nie rozpoznano zasobu kulturowego kraju. Należy także głębiej przeanalizować postulat tworzenia parków kulturowych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków oraz zrewidować polityki wpisu do rejestru zabytków.Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g