Nowe pionierskie działania prof. Jakuba Lewickiego - Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na mocy nowego, zatwierdzonego regulaminu Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków utworzę nowe wieloosobowe stanowisko do spraw dziedzictwa żydowskiego. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w kraju.

Uważam, że ochrona dziedzictwa żydowskiego wymaga specjalnej troski i nadzwyczaj wnikliwych działań konserwatorskich.

Zadaniem nowego stanowiska będzie przeprowadzanie kontroli w celu stwierdzenia stanu zachowania zabytków stanowiących dziedzictwo żydowskie, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie i wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań konserwatorskich we wspomnianych obiektach. Uważam, że problematyką dziedzictwa żydowskiego powinny zajmować się osoby specjalnie wykształcone w tym kierunku i bardzo kompetentne.

Chciałbym jak najlepiej chronić wszystkie zabytki Warszawy i Mazowsza, w tym szczególnie społeczności żydowskiej, która została okrutnie doświadczona przez historię. Ochrona zabytków żydowskich jest naszą powinnością i polską racją stanu.

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskich urzędach konserwatorskich. Będę informował o jego wdrażaniu. Liczę na pomoc społeczników i wszystkich, którym drogie jest dziedzictwo żydowskie i wszystkie zabytki w Polsce.

Prof. dr hab. Jakub Lewicki

 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g