Konferencja konserwatorska, 23.09.2009 r.

W Domu Polonii w Pułtusku w dniach 21-22.09.2009 r. odbyła się ogólnopolska  konferencja konserwatorska ECCLECIA ET CIVITAS Kościół w kulturze i przestrzeni miasta na przykładzie Pułtuska. Konferencja została zorganizowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Burmistrza Miasta Pułtusk oraz proboszcza parafii p.w. św. Mateusza w Pułtusku.

     Tematyka sesji oscylowała wokół kościoła i jego roli zarówno w kulturze jak i przestrzeni miejskiej. Znakomity do tego przykład stanowiły zabytkowe kościoły Pułtuska, organizacja przestrzeni miejskiej, a także liczne zabytki. Uczestnicy konferencji zostali oprowadzeni po pułtuskiej Bazylice. W 1994 roku w Bazylice została odkryta renesansowa polichromia z II-giej połowy XVI wieku. Dekoracja malarska na sklepieniu posiada charakter ornamentalno-roślinny. Składa się ona z kilkuset stylizowanych, nie powtarzających się bukietów kwiatowo-roślinnych oraz popiersi i rozetek.
      Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów poświęconych zabytkowej zieleni, a także o rozwiązaniach grzewczych stosowanych przy zabytkowych kościołach.
      Podsumowując konferencję Barbara Jezierska złożyła deklarację wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uznanie za pomnik historii pułtuskiej Bazyliki pod wezwaniem N.M.P.
      Pułtusk, w przeszłości zapisywany jako Polthovia, Peltovsk, Poltgowsko, Pulthowsk, Poltowsk to drugie pod względem wieku – po Płocku – miasto na Mazowszu. Zgodnie z opisem Jędrzeja Święcickiego, był rezydencją biskupa płockiego, wybijającym się znacznie ponad inne miasta na tym szlaku leżące. Swoją pozycję, tak gospodarczą, jak i polityczną, utracił wprawdzie dawno, lecz pozostało mu to co najcenniejsze – historia. Mimo licznych pożarów, które spotkały miasto i zniszczeń wojennych dziś Pułtusk, ze swoją tysiącletnią historią, jest wciąż jednym z bardziej malowniczych miast na Mazowszu. Na szczęście duch tej historii ma gdzie pomieszkiwać, bo wiele obiektów udało się uratować zarówno od zawirowań  małej i dużej historii jak i kapryśnej aury.
Monika Dziekan

Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g