Inwentaryzacja wybranych reliktów Bitwy Warszawskiej z 1920 r.

Fundacja Hereditas realizuje projekt naukowy pt. "Inwentaryzacja wybranych reliktów Bitwy Warszawskiej z 1920 r.". Prace prowadzone są na zlecenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie – prof. dra hab. Jakuba Lewickiego - przy współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa, Stowarzyszeniem Historyczno-Edukacyjnym im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich w Halinowie oraz zespołem specjalistów.

Badania oparte są na koncepcji wielkoobszarowego rozpoznania i inwentaryzacji reliktów Bitwy Warszawskiej, dotyczą w 2020 r. - w stulecie Bitwy Warszawskiej – wstępnego rozpoznania pozostałości na podstawie danych archiwalnych, jak również na bazie danych teledetekcyjnych, zwłaszcza na ternach zalesionych – danych lotniczego skanowania laserowego. Tegoroczne działania skupiają uwagę na terenach położonych na wschód od Warszawy, m.in. w okolicach miejscowości Ossów, Wołomin czy Radzymin. Celem projektu jest rozpoznanie pozostałości związanych z Bitwą Warszawską, ich zainwentaryzowanie oraz ochrona, monitorowanie i uczytelnienie w terenie. W ramach prac zaplanowano weryfikację wybranych miejsc i obiektów w terenie, z wykorzystaniem m.in. metod archeologicznych (w szczególności nieinwazyjnych), jak i szczegółową dokumentację materialnych pozostałości Bitwy Warszawskiej z zastosowaniem nowoczesnych technik geodezyjnych i geomatycznych.

Działania prowadzone są na podstawie wniosków i zgód z jednostkami regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, tj. Nadleśnictwami Drewnica oraz Jabłonna, a także Celestynów czy Mińsk. Działania wsparte są m.in. kwerendami i analizą zasobów archiwalnych ze zbiorów prywatnych, a także pozostających w dyspozycji instytucji publicznych, jak np. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W porozumieniu z Muzeum Wojska Polskiego pozyskiwane są zabytki ruchome z terenu badań, które docelowo trafią do ww. jednostki w depozyt. Rezultatem badań ma być rozpoznanie i zainwentaryzowanie pozostałości Bitwy Warszawskiej, jak również geobaza obiektów związanych z tytułowym wydarzeniem, co z pewnością pomoże w ochronie reliktów, wraz ze zwiększeniem wiedzy na temat minionych wydarzeń. Zasób danych będzie mógł wzbogacić działania na rzecz powstającego Muzeum Bitwy Warszawskiej, jak i działania konserwatora czy samorządów w zakresie uczytelniania i popularyzowania wiedzy o wydarzeniach z 1920 roku. Do tej pory rozpoznano już ponad kilkadziesiąt tysięcy obiektów – potencjalnych zabytków nieruchomych - materialnych pozostałości (po takich obiektach polowych, jak np. transzeje, ziemianki czy rowy przeciwczołgowe) związanych z działaniami militarnymi na badanym terenie. Część z nich należy wiązać z działaniami związanymi z Bitwą Warszawską 1920 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną projektu:
https://fundacja-hereditas.pl/projekty/bitwa-warszawska-1920/?fbclid=IwAR2__NjtJOOdEpb0LKmYPGGJcpKiAEU5s8UoeJ1ZgoJ6ePB_PXRUSVU0Z5IArchiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g