Dotacje MWKZ 2020 w statystyce

wtorek, 12 maja 2020 16:19

Dnia 30 kwietnia 2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przedstawiamy Państwu zestawienie liczby przyznanych dotacji oraz środków finansowych z podziałem na delegatury.

Zapraszamy do zapoznania się z wykresami: