Udostępnienie akt w sprawie wydania decyzji pozwalającej na badania na terenie Gminy Pokrzywnica oraz Pułtusk

Udostępnienie akt w sprawie wydania decyzji pozwalającej na archeologiczne badania powierzchniowe w obrębie działek zlokalizowanych na terenie Gminy Pokrzywnica oraz Gminy i Miasta Pułtusk, w granicach planowanej obwodnicy Pułtuska, w ciągu drogi krajowej nr 61.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków udostępnia niniejszym akta postępowania wszczętego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie wydania decyzji pozwalającej na archeologiczne badania powierzchniowe w obrębie działek zlokalizowanych na terenie Gminy Pokrzywnica oraz Gminy i Miasta Pułtusk, w granicach planowanej obwodnicy Pułtuska, w ciągu drogi krajowej nr 61, w miejscowościach:

Gmina Pokrzywnica:
Strzyże, Łubienica Supernuki, Łubienica, Olbrachcice, Koziegłowy

Gmina i Miasto Pułtusk:
Kacice, Jeżewo, Płocochowo, Olszak, Kleszewo, Lipa, Chmielewo, Przemiarowo, Głodowo, Pułtusk obręb 17, Pułtusk obręb 16, Pułtusk obręb 12, Pułtusk Obręb 11, Pułtusk obręb 9, Pułtusk obręb 8, Pułtusk obręb 1, Pułtusk obręb 2, Pułtusk obręb 3

[załącznik w formacie .zip]
Dokumenty.zip [pobierz]

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g