ZABYTKOWY PERUN, 14.08.2009 r.

PERUN
Fabryka sprzętu spawalniczego PERUN S.A. w ciągu trzech miesięcy ma szansę stać się zabytkiem.  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska wszczęła postępowanie o wpis do rejestru zabytków zespołu budowlanego fabryki sprzętu spawalniczego PERUN S.A.Cztery hale wzniesione zostały ok. 1910 r. W 1918 r. nastąpił bardzo poważny rozwój produkcji sprzętu spawalniczego. PERUN jako pierwsza w kraju zorganizowała produkcję urządzeń do spawania gazowego i armatury związanej z produkcją i użytkowaniem gazów technicznych. Do dziś funkcja ta jest zachowana.

Na przełomie 1929 – 1930 r. PERUN wykonał pierwszą w Polsce sprawną konstrukcję budowlaną – gmach PKO w Warszawie. Dzieło to o wadze 700 ton było wówczas osiągnięciem na skalę europejską. 


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g