Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał refundacje 2019!

Łączna przyznana kwota na refundację środków w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w województwie mazowieckim to 873 000,00 złotych.

Dofinansowanie zostanie przekazane 25 podmiotom. 7 beneficjentów otrzymała dopłaty do prac przy zabytkach ruchomych, 18 wybranych wniosków dotyczyło zabytków nieruchomych. Pełny wykaz przyznanych refundacji dostępny jest tutaj

Zgodnie z § 11 Regulaminu naboru wniosków oraz przyznawana dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji zostaną poinformowani o tym fakcie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie pisemnej.

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g