Oświadczenie w sprawie Łazienek Królewskich

środa, 28 sierpnia 2019 10:20

W związku z licznymi informacjami medialnymi Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że działania marketingowe związane z imprezą firmy McDonald`s w Łazienkach Królewskich zostały podjęte bez jego wiedzy i zgody. Dyrekcja Muzeum nie złożyła do organu konserwatorskiego wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie takiej reklamy w przestrzeni parku, ani o pozwolenie na przeprowadzenia działań związanych z umieszczeniem tymczasowych pawilonów na terenie muzeum, mimo iż jest to wymagane przepisami prawa dotyczącymi ochrony zabytków. W związku ze zgłoszeniem, które dotarło do WUOZ w Warszawie w dniu 27.08.2019, do Muzeum w Łazienkach wydelegowani zostali pracownicy wydziału kontroli i już o godz. 14:30 stwierdzili, że na stawie nie pływa żadna reklama. Obecnych w trakcie oględzin przedstawicieli dyrekcji muzeum pouczono o konieczności uzyskiwania od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleń na prowadzenie wszelkich działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W związku z licznymi informacjami medialnymi Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że działania marketingowe związane z prezentacją reklamy firmy McDonald`s w Łazienkach Królewskich zostały podjęte bez jego wiedzy i zgody.

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków