Komunikat MWKZ w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

środa, 31 lipca 2019 12:01

Komunikat MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Pobierz plik