Dom Sportowy Przasnysz

niedziela, 28 lipca 2019 08:02

Podjąłem decyzję o wpisie do rejestru zabytków województwa mazowieckiego budynku Domu Sportowego, położonego przy ul. 3 Maja 16 w Przasnyszu, z uwagi na niewątpliwe walory architektoniczne oraz historyczne.

Gmach Domu Sportowego związany jest z rozwojem miasta Przasnysz w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zbudowany z inicjatywy władz miejskich i powiatowych Przasnysza, jako wielofunkcyjny budynek z przeznaczeniem na cele sportowo-kulturalne. Fundusze zgromadzono m. in. ze zbiórek publicznych. W maju 1930 r. kamień węgielny pod budowę położył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacy Mościcki.

Dom Sportowy zaprojektował Feliks Michalski. Budynek wpisuje się stylistycznie w nurt zmodernizowanego klasycyzmu, charakterystycznego w latach 30. XX wieku dla budynków użyteczności publicznej. Obiekt został odpowiednio rozplanowany przez architekta pod poszczególne funkcje użytkowe dla których stworzono wewnętrzne, niezależne przestrzenie budynku.

W pierwszej kolejności, przed wybuchem II wojny światowej, do użytku oddano część budynku w której siedzibę miał bank PKO. Wejście do tej części umieszczone było na parterze, od strony wschodniej, w ryzalicie południowo-wschodnim. Obecnie bez większych zmian zachowany jest podział wnętrz w tej części budynku. W wystroju wnętrz, w wejściu głównym, zachowana jest oryginalna posadzka z biało-czarnych płytek ceramicznych o kształcie tzw. gorsetów oraz wewnętrzna stolarka drzwiowa z ościeżnicami.

Wejście główne przez przedsionek prowadziło do tzw. „sali jadalnej i zebrań towarzyskich” połączonej według zamierzeń architekta bezpośrednim przejściem z „salą dla młodzieży”.

Głównym pomieszczeniem w budynku jest sala o przeznaczeniu sportowym i widowiskowym. Prowadzi do niej dwubiegowa, reprezentacyjna klatka schodowa. Obecnie sala nie pełni już funkcji sportowej, choć materialną pozostałością takiego jej przeznaczenia pozostają metalowe haki umieszczone w stropie, używane niegdyś do mocowania urządzeń sportowych. W okresie powojennym w sali dokonano wtórnej przebudowy wprowadzając balkon, na którym umieszczony został projektor filmowy. W ten sposób nadano pomieszczeniu również funkcję kinową.

Budynek Domu Sportowego zaprojektowany został na planie prostokąta z czterema narożnymi ryzalitami i środkowym ryzalitem na elewacji zachodniej oraz zamkniętą przybudówką przed głównym wejściem do obiektu. Zachowany i czytelny jest pierwotny podział poszczególnych części budynku. Nowoczesny był kształt zastosowanej stolarki okiennej o zróżnicowanych podziałach kwater – do dziś utrzymany.

Dom Sportowy w Przasnyszu jest jedynym obiektem na północno-wschodnim Mazowszu o takiej formie i przeznaczeniu, zachowanym w znacznej części w niezmienionej formie od czasu powstania. Obecnie w budynku mieści się Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków