Oświadczenie w sprawie murali „Foton” i „Jubiler” na kamienicy przy ul. Targowej

W związku z usunięciem murali na szczytowych ścianach kamienic przy ul. Targowej informuję, że podejmę konsekwencje wobec osób, które wydały decyzję zezwalającą na usunięcie murali. Dzisiaj zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca wszystkie dotychczasowe działania w tej sprawie. Będę też wszystkimi dostępnymi mi narzędziami prawnymi dążył do przywrócenia usuniętych murali. Murale te były ważną częścią tożsamości miasta. Do czasu opublikowania wyników kontroli, co stanie się niezwłocznie, proszę o wstrzymanie się z dalszymi komentarzami w tej sprawie.


prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g