Oświadczenie w sprawie nielegalnej rozbiórki trafostacji przy ul. Żelaznej 24

W związku z doniesieniami medialnymi oświadczam, że nie uzgadniałem projektu rozbiórki trafostacji przy ul. Żelaznej 24 w Warszawie.

W postanowieniu z dnia 23.04.2018 r. organ konserwatorski uzgodnił pozwolenie na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącego budynku przy ul. Żelaznej 24, wraz z adaptacją na funkcję mieszkaniową i usługową. W opisie uzgodnionego projektu budowlanego zapisano m. in.: „Budynek dawnej stacji trafo zostanie wbudowany w kubaturę nowoprojektowanej południowej części budynku. Elewacje zewnętrzne zostaną zachowane w formie pierwotnej, natomiast ściany wewnętrzne zostaną dostosowane do wymagań współczesnych”.

Jednocześnie informuję, że AFI Złota 83 Sp. z o. o. – użytkownik wieczysty gruntu i inwestor, złożył do urzędu wniosek w sprawie zaopiniowania zamiennego programu prac konserwatorskich, w związku z bardzo złym stanem technicznym obiektów dawnej trafostacji, zlokalizowanych na terenie posesji przy Żelaznej 24 oraz oficyn budynku przy ul. Złotej 83, który to wniosek nie został jeszcze ostatecznie rozpatrzony.

W związku z zaistniałą nielegalną, kompletną rozbiórką obiektów zlokalizowanych na terenie posesji przy ul. Żelaznej 24, podejmę działania kontrolne i będę dążył do wyciągnięcia konsekwencji.

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g