Przyznano dotacje na 2019 rok

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Dotacje, na łączną kwotę 16 995 400 złotych, otrzymało 119 wnioskodawców.


Przyznana, sumaryczna kwota z województwa mazowieckiego jest największą dotacją w skali całego kraju!

Pełny wykaz przyznanych dotacji jest dostępny tutaj.

Zgodnie z § 11 Regulaminu naboru wniosków oraz przyznawana dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji zostaną poinformowani o tym fakcie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie pisemnej.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g