Oświadczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie budynku Cepelii

Kilka tygodni temu rozpocząłem postępowanie o wpis do rejestru zabytków pawilonu Cepelia. W mojej ocenie tylko to może ochronić unikalną architekturę budowli. Procedura wpisu zakończy się w przeciągu kilku dni. Przed wpisem budynku do rejestru zabytków nie może być wydana żadna decyzja o jego przebudowie.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie nie wpłynął żaden projekt ani informacja dotycząca zamiaru przebudowy Cepelii. Żaden projekt niszczący jej architekturę nie zostanie przeze mnie zatwierdzony.


prof. dr hab. Jakub Lewicki, MWKZ

Fot. budynek Cepelii, rok 1971 r., autor: Grażyna Rutowska, zbiory NAC, sygnatura 40-W-168-30

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g