Z najwyższym smutkiem..

czwartek, 27 grudnia 2018 16:34

Z najwyższym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN Jacka Milera, od wielu lat niestrudzenie walczącego o zachowanie polskiego dziedzictwa w Polsce i poza jej granicami. Zawsze podziwiałem jego pasję i zaangażowanie, a także głębokie przekonanie o słuszności działań które podejmował. Będę wspominał nasze wspólne rozmowy i dyskusje jak najskuteczniej chronić nasze dziedzictwo. W ostatnim czasie z troską obserwowałem Jego walkę z chorobą licząc na powrót do zdrowia, co wydawało się już tak bliskie.

Małżonce, dzieciom i wszystkim bliskim składam wyrazy najgłębszego współczucia. Niech spoczywa w pokoju.

prof. dr hab. Jakub Lewicki

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków