Willa Frankówka w Józefowie w rejestrze zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek Willi Frankówka wraz z terenem posesji, wzniesiony na pocz. XX w., położony przy ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 w Józefowie (powiat otwocki).

Dawny budynek letniskowy przy ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 (d. ul. Wiejska, następnie ul. Polna róg Warszawskiej, ul. B. Pierackiego) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Józefów. Wykonany został w konstrukcji szkieletowej jako dwukondygnacyjny, założony na rzucie prostokąta z ryzalitem, z trzema dwukondygnacyjnymi werandami przekrytymi dwuspadowym dachem. Od strony północnej znajduje się jednokondygnacyjny ganek. Budynek został wzniesiony najprawdopodobniej na początku XX w. na terenie d. hip. „Kolonia Frankówka”.

Lokalizacja budynku w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej oraz nawiązanie do wypracowanego przez Andriolliego stylu architektonicznego sprawiło, że stanowi on świadectwo rozwoju i przemian urbanistycznych wynikających z rozwijającego się ruchu budowlanego podwarszawskich miejscowości letniskowych wzdłuż linii Kolei Nadwiślańskiej. Willa „Frankówka” jest przykładem zabudowy charakterystycznej dla Józefowa, reprezentującej tzw. „styl nadświdrzański”, jednocześnie posiada ona indywidualny wyraz artystyczny. Na szczególną uwagę zasługuje układ i opracowanie szalunku na elewacji, z pionowymi akcentami w postaci narożnych pseudopilastrów oraz bogatym, ażurowym detalem architektonicznym i profilowanych ram okiennych. Świadome zastosowanie naprzemiennie poziomego i pionowego deskowania z powtarzalną dekoracją ażurową stanowi urozmaicenie masywnej bryły oraz nadaje jej dekoracyjny charakter.

Przeznaczenie budynku na cele letniskowe zdecydowało o ograniczeniu elementów dekoracyjnych wewnątrz budynku. Zastosowano charakterystyczną dla czasów powstania willi drewnianą stolarkę okienną i drzwiową, piece o białych kaflach pozbawionych dekoracji. Jednocześnie jednak zadbano o walor estetyczny wnętrz, poprzez wprowadzenie parapetów o płynnej linii i oparcie ich na dekoracyjnych wspornikach, a także użycie mosiężnych okuć drzwiowych i kratek zabezpieczających drzwi pieców.

O wartości naukowej budynku świadczy przede wszystkim zachowana do czasów współczesnych substancja zabytkowa. Willa Frankówka stanowiąc przykład architektury z początku XX w. umożliwia badanie specyfiki tzw. stylu nadświdrzańskiego i przemian zachodzących od chwili jego ukształtowania do czasu powstania budynku. Obiekt ten jest również źródłem wiedzy zarówno w zakresie stosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych oraz stylistycznych, jak również rozwiązań technicznych i funkcjonalnych cechujących budownictwo letniskowe na początku XX w.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g