Kolonia Profesorska w rejestrze zabytków, dn. 10.07.2009 r.

Decyzją z dnia 7 lipca 2009 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska wpisała do rejestru zabytków układ urbanistyczny Kolonii Profesorskiej, powstały w latach 20-tych XX w., ograniczony ulicami: od północy Górnośląską, od wschodu Wrońskiego, od zachodu Myśliwiecką.

Kolonia ProfesorskaUlica Profesorska, plac rekreacyjno-gospodarczy, 18 budynków mieszkalnych tworzących zespół budowlany osiedla, ogrody istniejące przy poszczególnych posesjach oraz ogrodzenia, mury i latarnie są częściami złożenia, które stanowią o szczególnych wartościach zabytkowych.

Historia Kolonii Profesorskiej sięga lat 20-tych XX wieku, tj. okresu silnego rozwoju budownictwa spółdzielczego w Polsce. Przypuszcza się, że autorem układu przestrzennego Kolonii Profesorskiej był Kazimierz Tołłoczko lub Antonii Jawornicki. Przewidziano 18 posesji oraz przestrzeń wspólną, tj. plac i uliczkę Profesorską. Każdy z domów posiada indywidualny wyraz architektoniczny. Poszczególne budynki projektowali inni architekci (m.in. tacy jak Przybylski, Lalewicz, Michalski, Matuszewski, Sosnowski, Jawornicki).

Kolonia Profesorska usytuowana malowniczo na zboczu skarpy skomponowana została zgodnie z popularną koncepcją miasta – ogrodu. Osiedle odgrodzone od ulicy i zamykane na noc stanowiło enklawę stworzoną dla małej społeczności rodzin inteligenckich związanych ze środowiskiem akademickim. Wewnętrzna uliczka umożliwiała swobodną, międzyludzką komunikację, a komfort życia potęgowały starannie zaprojektowane, modernistyczne ogrody.


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g