Zabytek Zadbany 2019

piątek, 07 grudnia 2018 15:12

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło kolejną edycję konkursu „Zabytek Zadbany”. Nadzór nad konkursem, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową przeprowadza Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Konkurs realizowany jest w sześciu kategoriach:

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Informacje dotyczące procedury konkursowej, regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszeniowej znajdą się na stronie NID w bieżącym miesiącu.