Zabytek Zadbany 2019

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło kolejną edycję konkursu „Zabytek Zadbany”. Nadzór nad konkursem, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową przeprowadza Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Konkurs realizowany jest w sześciu kategoriach:

  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
  • Adaptacja obiektów zabytkowych
  • Architektura i budownictwo drewniane
  • Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Informacje dotyczące procedury konkursowej, regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszeniowej znajdą się na stronie NID w bieżącym miesiącu.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g