Dom Hansenów w miejscowości Szumin zabytkiem

piątek, 19 października 2018 14:30

Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków Dom Hansenów zbudowany w l. 1968 –70, zaprojektowany przez Zofię i Oskara Hansenów, zlokalizowany w miejscowości Szumin (pow. węgrowski), z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe.

Drewniany dom, położony w malowniczej okolicy w starorzeczu Bugu, budowany był jako dom letniskowy wg projektu Zofii i Oskara Hansenów. Od 1996 r. stał się głównym miejscem zamieszkania rodziny Hansenów. W związku z tym, budynek przystosowano do całorocznego zamieszkania. Pod koniec 2017 r. nieruchomość stanowiącą własność spadkobierców Zofii i Oskara Hansenów odkupiło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z przeznaczeniem na oddział muzeum.

Dom powstał jako manifest idei Formy Otwartej, stworzonej przez Oskara Hansena i rozwijanej w jego twórczości projektowej i teoretycznej. Koncepcję tradycyjnie pojmowanego skończonego obiektu architektonicznego, architekt zastąpił ideą przestrzeni otwartej na modyfikacje w konfrontacji z potrzebami nowych użytkowników i zmieniającymi się okolicznościami. Tym samym dom własny architekta charakteryzuje przede wszystkim przekształcalność – możliwość dostosowywania tej samej przestrzeni do różnych potrzeb czy zmiennych warunków sezonowych. Efekt ten uzyskano m.in. poprzez autorskie rozwiązania meblarskie, umożliwiające dostosowywanie poszczególnych sprzętów do konkretnych potrzeb. Rozwiązania kompozycyjne dają również efekt przenikania się przestrzeni wnętrza domu i jego otoczenia, a granica między strukturą architektoniczną budynku i jego otoczeniem jest płynna. Zewnętrzną część domu została podkreślona kontrastującą bielą naturalnego piękna tworzyw: drewna, betonu z odciskami szalunkowymi, cegły.

Dom wraz z ogrodem, zachowany od chwili powstania w niemal niezmienionej formie, posiada indywidualny wyraz architektoniczny oraz szereg wartościowych rozwiązań kompozycyjnych, materiałowych i funkcjonalnych. Obiekt stanowi przestrzeń do badania i analizy teorii Formy Otwartej, idei stanowiącej osiowe zagadnienie twórczości Oskara Hansena. Budynek zyskał uznanie jako wybitne dzieło architektury, nie tylko w polskim piśmiennictwie dotyczącym dziejów architektury współczesnej, ale również w kontekście międzynarodowym. Dom Hansenów w Szuminie jest jedynym polskim budynkiem wpisanym na listę Iconic Houses Network, stanowiącą elitarny zbiór obejmujący ponad 100 domów na całym świecie, zaprojektowanych przez najwybitniejszych architektów, m.in. Antonio Gaudiego, Franka Lloyda Wrighta, Adolfa Loosa czy Miesa van der Rohe.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków