Kolejny zabytek na Mazowszu

piątek, 28 września 2018 13:53

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki wpisał do rejestru zabytków ruchomych kapliczkę przydrożną z figurą św. Jana Nepomucena, zlokalizowaną w miejscowości Liwki Szlacheckie (pow. łosicki), z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne, naukowe.

Murowana kapliczka i drewniana polichromowana rzeźba datowane na 1935 r. należą do najbardziej wartościowych obiektów małej architektury sakralnej w regionie łosickim. Usytuowanie na początku wsi na małym placyku od strony drogi sprawia, że jest także ważnym elementem przestrzennym w miejscowym krajobrazie. Obiekty charakteryzują się znakomitymi proporcjami oraz indywidualnymi rozwiązaniami formalnymi, a także dobrym opracowaniem i zróżnicowaniem detalu, świadczącym o wysokim poziomie miejscowych wykonawców, znających i twórczo wykorzystujących formy funkcjonujące w polskiej sztuce sakralnej okresu międzywojennego.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków