Oświadczenie MWKZ po przeprowadzeniu kontroli kolumny Zygmunta III

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę doraźną 20 września 2018 r. w sprawie zawieszenia na zabytkowej kolumnie Zygmunta III koszulki. Przedstawiciel warszawskiego ratusza poinformował przedstawiciela MWKZ podczas kontroli, że służby miejskie w nocy z 19/20 września zdjęły tę koszulkę.

W związku z powyższym, MWKZ odstępuje od dalszych czynności w sprawie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotyczącej kolumny Zygmunta, ze względu na zrealizowanie przez właściciela zabytku obowiązku, polegającego na usunięciu skutków działań podjętych wbrew przepisom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g