Kolejny zabytek na Mazowszu

Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków dawny budynek mieszkalno-usługowy, położony przy ul. Daszyńskiego 24 w Pułtusku, z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe.

Ulica Daszyńskiego w Pułtusku to dawny trakt warszawsko – petersburski, który powstał ok. 1815 r., przecinający Pułtusk w osi północ-południe. W związku ze wzrostem roli traktu na przestrzeni XIX w., podniósł się standard zabudowy wzdłuż jego biegu.

Przedmiotowy obiekt powstał w 1910 r., zaś w 1951 r. został odbudowany po zniszczeniach wojennych. Budynek stanowi jeden z nielicznych już w obszarze ul. Daszyńskiego przykładów rozwiązań, zachowujących historyczną kompozycję przestrzenną, utrwaloną w okresie powojennym: bryłę, układ i kształt dachu oraz elewację. Jest także przykładem lokalnego budownictwa mieszkalnego z usługowym parterem, charakterystycznego dla początków XX w., a obecnie zanikającego w okolicy ul. Daszyńskiego. Obiekt poprzez czytelne nawarstwienia budowlane stanowi dokument powojennej odbudowy miasta w oparciu o formy historyczne. W budynku zachowały się pojedyncze relikty stolarki drzwiowej w konstrukcji ramowo-płycinowej, drewniane klatki schodowe, pozostałości podłóg deskowych, częściowo tynki wapienne na rusztach słomianych.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g