Nowy zastępca konserwatora zabytków

poniedziałek, 07 maja 2018 14:11

Ewa Kalnoj Ziajkowska, historyczka sztuki, związana zawodowo z urzędem konserwatorskim, specjalizująca się w badaniach architektury i urbanistyki. Współautorka ‘PRA. Atlasu architektury warszawskiej Pragi’, również ‘Poradnika dobrych praktyk dla Muranowa’, konsultantka ‘Poradnika dobrych praktyk dla Jazdowa’, autorka licznych artykułów, opracowań, a przede wszystkim zaleceń i wytycznych konserwatorskich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, między innymi Muranowa czy Mariensztatu. Kuratorka wystaw i wydarzeń w Muzeum Warszawskiej Pragi. Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.