4 maja urząd nieczynny

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że ze względu na wyznaczenie piątku 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w tym dniu urząd będzie nieczynny. W zamian za ten dzień urząd będzie czynny 19 maja 2018 r.
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g