Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

środa, 18 kwietnia 2018 00:10

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony 18 kwietnia na całym świecie, został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 r. i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Ideą obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ratowania.

Na zdjęciu z 1936 r. znajduje się neogotycki kościół św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie (bazylika katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika) wpisany do rejestru zabytków w lipcu 1965 r. Obiekt wzniesiono w l. 1888-1900 wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego z 1886 r. Projekt Dziekońskiego odznaczał się monumentalnymi kształtami świątyni oraz architekturą średniowieczną, ostrołukową z zastosowaniem odcienia stylu nazywanego wiślano-bałtyckim. 13 czerwca 1888 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Wierni w ofiarny sposób wspierali budowę nowej świątyni. Kościół konsekrowany we wrześniu 1901 r. Obiekt został wysadzony przez wycofujących się Niemców we wrześniu 1944 r. i odbudowany staraniem mieszkańców Pragi (odbudowa wg projektu Stanisława Marzyńskiego trwała do 1972 r.).

Kościół zbudowano w formie trzynawowej bazyliki z transeptem. Posiada dwie wysokie wieże (obniżone w l. 30. XX w.) i trzecią niższą (sygnaturkę). We frontowej elewacji, wykonanej z surowej cegły, nad wejściami umieszczono mozaiki: z postacią Chrystusa, herbem Pragi i herbem pierwszego biskupa warszawsko-praskiego Kazimierza Romaniuka. Wnętrze utrzymane jest w fakturze tynku i cegły - dominuje biel i czerwień. Na postumencie w prawej nawie znajduje się barokowa figura św. Floriana - patrona strażaków, który wraz ze św. Michałem Archaniołem jest patronem świątyni.

Zdjęcie pochodzi z archiwum zakładowego urzędu.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków