Kolejny wpis na Mazowszu

poniedziałek, 09 kwietnia 2018 14:05

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku dzwonnicy z 1899 r., usytuowanego przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Warce, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Dzwonnica została wzniesiona razem z murem ogrodzenia i kaplicami wokół XVII- wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Warce. Inicjatorem prac był ówczesny proboszcz ks. Marceli Ciemniewski, historyk, publicysta, społecznik, nauczyciel; osoba zasłużona dla historii miasta Warki i parafii. Po zakończeniu II wojny światowej niezniszczona dzwonnica czasowo pełniła z konieczności funkcję mieszkalną, ze względu na ogromne zniszczenia zabudowy Warki podczas walk o przyczółek warecko- magnuszewski.

Obiekt zachował w pełni autentyzm formy i wyraz architektoniczny, jak również oryginalną konstrukcję i substancję budowlaną. Jest wartościowym przykładem budownictwa sakralnego w skali regionalnej. Posiada twórcze rozwiązanie w zakresie podziału elewacji (podziały pionowe i poziome, trójosiowe, rozczłonkowane pilastrami, zwieńczone trójkątnymi szczytami) oraz charakterystyczny, krzyżowy układ dachu. Poza tym, dokumentuje historię rozwoju parafii pw. św. Mikołaja w Warce oraz miasta Warki w aspekcie przestrzennym.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków