Odwołanie zastępcy MWKZ

wtorek, 13 marca 2018 15:13

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewoda Mazowiecki odwołał z dniem 15 marca 2018 r. zastępcę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Antoniego Oleksickiego, na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.) w związku z art. 70 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i kończy się z dniem 30 czerwca 2018 roku.

Powodem odwołania była zmiana koncepcji zarządzania urzędem.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków bardzo dziękuje za pracę Antoniego Oleksickiego, który przez wiele lat z wielkim zaangażowaniem wypełniał swoje obowiązki.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków