Zaproszenie, dn. 16.06.2009r.

Zaproszenie

Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Ochrony Zabytków poświęcone współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, przy Pl. Bankowym 3/5, w Warszawie w dniu 25 czerwca 2009 r. o godzinie 16:00 w sali 159.
Podczas spotkania zostanie wyłoniony Koordynator Forum oraz przedstawiciel do Rady ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy Wojewodzie Mazowieckim. Zostanie omówiony Program współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Będą także zaprezentowane tematy, którymi Forum będzie się zajmować w 2009 roku. 


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g