Budynek kościoła Mariawitów w Długiej Kościelnej zabytkiem

piątek, 09 marca 2018 16:24

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku kościoła parafialnego Mariawitów pw. Przenajświętszego Sakramentu w miejscowości Długa Kościelna, z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe.

W 1907 r. staraniem wspólnoty kościoła Mariawitów wzniesiono w Długiej Kościelnej niewielką świątynię pw. Przenajświętszego Sakramentu. Obiekt związany jest z dziejami kościoła katolickiego Mariawitów, jego parafii i najbliższej okolicy. Zbudowany zgodnie z wzorem niewielkich świątyń mariawickich (część mieszkalna, medalion na fasadzie) stanowi przykład sakralnej architektury neogotyckiej początku XX w., nawiązującej do stylistyki gotyckich kościołów okresu klasycznego, który uznawany był od lat 80. XIX w. za styl rodzimy, najbardziej odpowiedni do zastosowania przy realizacji budowli kościelnych. Świątynia jest także charakterystycznym elementem w krajobrazie miejscowości.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków