Oświadczenie MWKZ w sprawie lokalizacji Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010

środa, 07 lutego 2018 17:30

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że uzgodnił postanowienie o lokalizacji Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 na pl. Piłsudskiego (działka ew. nr 45/9 obr. 5-03-05). Dokumenty, które wpłynęły do urzędu były kompletne i poprawne pod względem merytorycznym. Przed jego podpisaniem Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków skonsultował tryb postępowania w tej sprawie z członkami Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków i uzyskał ich akceptację.


Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków