Kamienica przy ul. Miodowej 3 w Warszawie zabytkiem

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kamienicy przy ul. Miodowej 3 w Warszawie, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i naukowe.

Pierwotna, ośmiokondygnacyjna kamienica Z. Alberga powstała w 1912 roku wg projektu Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa. W czasie Powstania Warszawskiego została zniszczona w 48%. Jesienią 1949 roku przystąpiono do robót rozbiórkowych i budowlanych. W maju 1952 roku zatwierdzono projekt architektoniczny budynku wykonany przez arch. Bronisława Iwańczyka. Inwestycję zakończono dopiero w 1956 roku. Budynek w nowej odsłonie uzyskał klasycyzującą, historyczną szatę, zmniejszone otwory okienne z kamiennymi obramieniami oraz stromy mansardowy dach kryty dachówką ceramiczną.

Obiekt posiada wartości artystyczne, wynikające w szczególności z zachowanej, reprezentacyjnej sieni oraz klatki schodowej, stanowiące pozostałości z pierwotnej budowli z 1912 roku, które otrzymały bogatą dekorację oraz zostały wykończone marmurowymi okładzinami. Nie bez znaczenia jest również skromny, powojenny detal - kamienny cokół, opaski wokół witryn i otworów drzwiowych, poziome boniowanie, podokienniki w postaci płycinowych ramek z cokołami - nadający kamienicy jednolitą, historyzującą formę, dostosowaną do otaczającej ją zabudowy. Istniejąc w poprzedniej ośmiokondygnacyjnej formie stanowiła zbyt wyrazistą dominantę, stojącą w opozycji do pobliskiego kościoła św. Anny czy pałacu prymasowskiego, jak również nadmiernie wyróżniałaby się w panoramie widocznej z nowo budowanej trasy W-Z. Powyższe świadczy także o wartościach naukowych kamienicy, która dokumentuje powojenną odbudowę Warszawy, a w szczególności jej najstarszej części, którą oczyszczono z narosłej głównie w XIX wieku chaotycznej zabudowy mieszkalnej i usługowej, jednocześnie odsłaniając i eksponując najbardziej wartościowe dla tożsamości miasta obiekty architektoniczne i fortyfikacyjne.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g