Pierwsze spotkanie z cyklu „Skarby i tajemnice Piotrówki”

poniedziałek, 29 stycznia 2018 15:01

Pierwszy z serii wykładów, organizowanych m.in. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu odbył się 28. stycznia.2018 r. w Radomiu. Poprowadziła go dr Katarzyna Cywa z Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie. Wykład „Drzewa i krzewy wykorzystywane w średniowiecznym rzemieślnictwie w Polsce” dotyczył wykorzystywania drewna różnych gatunków drzew i krzewów do wyrobu przedmiotów codziennego użytku w średniowiecznej Polsce, na przykładzie badań ksylologicznych drewna użytkowego ze stanowiska Radom 2. Obrazowo pokazano, jakie gatunki drzewa i do jakich wyrobów oraz przedmiotów codziennego użytku wykorzystywano na przestrzeni wczesnego średniowiecza i średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem badan laboratoryjnych i analiz drewna, pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych na grodzisku Piotrówka w Radomiu, realizowanych przez zespół archeologów Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w latach 2009 -2013. Po wykładzie zainteresowanym umożliwiono zapoznanie się z budową anatomiczną drewna najważniejszych krajowych gatunków drzew i krzewów. Więcej informacji o cyklu spotkań znajduje się tutaj i na stronach pozostałych organizatorów.


Informację opracował:
Witold Bujakowski
Kierownik Delegatury WUOZ w Radomiu