Rekordowa kwota na dotacje na mazowieckie zabytki

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że 28 lutego 2018 r. upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy. Kwota do podziału to ponad 19 mln zł.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w delegaturach: w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data osobistego złożenia w WUOZ w Warszawie lub delegaturze urzędu, a w przypadku przesłania listem, data stempla pocztowego.

Wnioski o udzielenie dotacji MWKZ na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów) można składać do 30 czerwca 2018 r.

Z wnioskiem może wystąpić właściciel zabytku wpisanego do rejestru lub osoba posiadająca obiekt wpisany do rejestru zabytków w trwałym zarządzie.

Wykaz działań podlegających dofinansowaniu oraz szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w tym miejscu.

W ubiegłym roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków udzielił dotacji m.in. na prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźb św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela, znajdujących się na bramie głównej prowadzącej na teren kościoła w Krasnem (20 tys. zł), na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w kościele w Miszewie Murowanym (10 tys. zł), czy na remont wież kościelnych i zachodniego szczytu w Bazylice Zwiastowania N.M.P. w Czerwińsku nad Wisłą (35 tys. zł).


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g